YAĞCI EĞİTİMİ

YAĞCI( makine bölümü gemi adamlarının en alt rütbesi) OLMANIN

ŞARTLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti

vatandaşı olmak ya da Türk soylu yabancı olmak.

*Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun

25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş

hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis

cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,

hırsızlık, kalpazanlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma yüz kızartıcı veya

şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma

suçlarından hükümlü olmamak.

*Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

*Yüksek öğretim kurumlarının makine, İklimlendirme ve soğutma, otomotiv

teknolojisi, gemi inşaatı, elektrik, elektronik teknolojisi, gaz ve tesisatı

teknolojisi ön lisans programlarından veya Anadolu teknik liseleri, teknik

liseler, Anadolu meslek liseleri ve endüstri meslek liselerinin elektrik-

elektronik teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, motorlu araçlar

teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, endüstriyel otomasyon

teknolojileri alanlarından mezun olanların eğitimi 36 gün yerine otomatik

15 güne düşmektedir.

* Ülkemizin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı liman

başkanlıklarınca düzenlenen “Yağcı” sınavını başarı ile geçenler “Yağcı”

yeterliğini almaya hak kazanırlar.

İlk defa müracaat edenler için;

*En az 17 yaşında olmak (16 bitmiş 17’den gün alınıyor)

*En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

*Beş temel denizde güvenlik eğitimini ve Toplam da 36 güne tekabül eden

gemicilik eğitimine katılmak

*Gereken şartları yerine getiren (YAĞCI) olmak için ilk defa müracaat

edenler için Denizcilik Müsteşarlığı ve M.E.B tarafından onaylanmış bir

kurumdan “YAĞCI” eğitimi almış olmak zorundadır.

Bunların hepsi için;

*Denizcilik Müsteşarlığının “YAĞCI” sınavından başarılı olmuş olmak,

*Gemi adamı olmak için gereken diğer şartları sağlanmış olmak.

Gemi adamı cüzdanı olmayan personeller için;

M.E.B Onaylı Kurumlarımıza yönlendirerek gerekli belgelendirme

işlemlerinde MİL DENİZCİLİK, danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İş başvurusu onaylanan personellerimiz gerekli sertifikalandırma ve evrak

işlemleri bittikten sonra Türk ve Yabancı bandıralı gemilerde ve turistlik

yatlarda iş başı yapabilir.

yagci
gemici
f

Eğitim gruplarına katılmak için ön başvuru formunu doldurunuz.