USTA GEMİCİ EĞİTİMİ

USTA GEMİCİ ( Güverte bölümü ikinci kıdem gemi adamı rütbesi)

OLMANIN ŞARTLARI:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı

olmak ya da Türk soylu yabancı olmak

Gemilerde veya turistlik yatlarda yüksek gelirli MAAŞ+SGK+İkramiye+ Tüm

sosyal haklarla çalışacak (USTA GEMİCİ)’ler .

*YÜKSEK GELİR HEDEFLEYEN

*KARİYER HEDEFLEYEN

*SEYEHAT ENGELİ OLMAYAN

*UZUN VADEDE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNEN

*EN AZ İLK OKUL MEZUNU

*VASIFLI/VASIFSIZ PERSONELLER

İlk defa müracaat edenler için;

*En az 18 yaşında olmak (17 bitmiş 18’den gün alınıyor)

*En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

On sekiz yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve,

Gemici yeterliği ile 18 ay onaylı deniz hizmetine sahip olmak veya en az on

iki aylık deniz hizmetine sahip olmak ve içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav

Yönergesi ile belirlenen Sözleşmenin öngördüğü Kod A-II/5 “usta gemici”

eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında

görmüş olmak veya,

İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen Sözleşmenin

öngördüğü Kod A-II/5 “usta gemici” eğitimini İdarece onaylanmış bir eğitim

kurumunda görmek ve askerlik görevinin on iki ayını faal gemilerde

serdümen ya da porsun eri olarak yaptığını terhis belgesi ile belgelemek,

şartlarından birini yerine getirmek ve ayrıca “usta gemici” sınavını

başarmak şartlarını sağlayanlar “Usta Gemici” yeterliğini almaya hak

kazanırlar.

1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ay içerisinde gemici olarak en az on

iki ay deniz hizmetine sahip olanlara İdare tarafından sınavla usta gemici

yeterliği verilir.

Usta gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından “seyir vardiyası tutma

belgesi” verilir.

Bunların hepsi için;

*Denizcilik Müsteşarlığının “USTA GEMİCİ” sınavından başarılı olmuş

olmak,

*Gemi adamı olmak için gereken diğer şartları sağlanmış olmak.

Gemi adamı cüzdanı olmayan personeller için;

M.E.B Onaylı Kurumlarımıza yönlendirerek gerekli belgelendirme

işlemlerinde MİL DENİZCİLİK, danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İş başvurusu onaylanan personellerimiz gerekli sertifikalandırma ve evrak

işlemleri bittikten sonra Türk ve Yabancı bandıralı gemilerde ve turistlik

yatlarda iş başı yapabilir.

s7
105
s3

Eğitim gruplarına katılmak için ön başvuru formunu doldurunuz.